Mechanische ventilatie

Bij mechanische ventilatie voert een continu draaiende ventilatiemotor vervuilde lucht af via luchtkanalen in de keuken, de badkamer en het toilet. Een regelknop of schakelaar met twee of drie standen regelt de hoeveelheid lucht die wordt afgezogen. De aanvoer van frisse lucht gebeurt via ventilatieroosters en/of ramen met een ventilatiestand.

Mechanische ventilatie

  • Zet mechanische ventilatie nooit uit, tenzij je bij een ramp wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. Trek dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zet het ventilatiesysteem bij het douchen op de hoogste stand. Heb je een raam in de badkamer? Dat hoeft niet open. Het wordt daardoor snel kouder in de ruimte, waardoor schimmel kan ontstaan.
  • Zet de mechanische ventilatie ook op de hoogste stand als je de was in huis droogt, kookt of veel bezoek hebt.
  • Maak de roosters en ventielen een keer per jaar schoon met een stofzuiger en sop. Plaats de ventielen hierna op dezelfde plaats en met dezelfde instelling terug.
  • Laat de ventilatie box eens in de twee jaar en de kanalen eens in de acht jaar schoonmaken door een installateur.
  • Oude ventilatoren werken nog op wisselspanning. Door deze te vervangen door een nieuwe ventilatie box op gelijkspanning kun je mogelijk besparen op je energierekening.
  • Nieuwe mechanische ventilatiesystemen kunnen voorzien worden van sensoren. Deze zorgen ervoor dat automatisch de juiste hoeveelheid frisse lucht je woning binnenkomt.

Reinigen systeem

225,00
  • Het reinigen van de mechanische ventilatiebox en de kanalen
  • Het ontvetten en reinigen van de ventielen
  • Hulp bij storing en een defect apparaat (binnen 5 dagen)